Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа за једног наставника у звање доцент за ужу научну област Економија

 

pdfТекст Конкурса