Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа за једног наставника у звање доцент или ванредни професор, ужа научна област Производни системи и технологије

Текст конкурса: pdfKonkursPoslovi-29-01-2020.pdf