Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа за једног сарадника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Транспортна техника и логистика. Објављен: 20.7.2022.

 

   

pdfКонкурс