Материјал за хигијену 2022

OБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 21.02.2022

pdfОбавештење о додели уговора

 

 

 

 

Позив за достављање понуда 09. 02. 2022.

 

pdfПозив

Образац понуде 09.02.2022.

 

pdfОбразац понуде

Модел уговора 09.02.2022.

 

pdfМодел уговора