Превоз студената 2022

Позив за достављање понуда 5.04.2022

pdfПозив за достављање понуда

Модел уговора 5.04.2022

pdfМодел уговора

Образац структуре цена 5.04.2022

pdfОбразац структуре цена