Јавне набавке 2023

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ - ИЗМЕНА ПРВА (објављено 09.02.2023)

pdfПлан набавки

 

 

 

 

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПЛАНА НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ - ИЗМЕНА ПРВА (објављено 09.02.2023)

pdfОдлука о усвајању

 

 

 

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023.ГОДИНУ (објављено 27.12.2022)

pdfПлан јавних набавки

 

 

 

 

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПЛАНА НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ (објављено 27.12.2022)

pdfОдлука о усвајању плана

 

 

 

 

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ (објављено 27.12.2022)

pdfПлан набавки