Алати и технологије у развоју производа

Основне информације

Код предмета 2766
Шифра предмета M.1.3-ОМ.ИРП-1-1
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 7
Циљ предмета Програм предмета обучава студенте различитим врстама СА технологија у процесу развоја производа. Циљпрограма је да студенти самостално овладају употребом СА рачунарских технологија (САD, CAM, CAE, RP,VR) у процесу развоја производа.
Исход предмета Студенти стичу практична знање овладавања компјутерским алатима, којим могу да успешно раде у тиму наразвоју производа. То је домен моделирања производа, визуелизације, симулације - напонско-деформационе анализе, оптимизације конструкције.
Број часова наставе 45 предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Алати и технологије у развоју производа334.91 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Милтеновић В. Развој производа Универзитет у Нишу – Машински факултет, Ниш, 2003. с.200.
Lindemnn U. Methodische Entwicklung technischer Produkte Springer Verlag, Munchen, 2005.
Милчић Д. Поузданост машинских система Универзитет у Нишу – Машински факултет, 2005.
Којић М., Славковић Р., Живковић М., Грујовић Н. Метод коначних елемената I – Линеарна анализа Машински факултет, Крагујевац, 1998.
Zienkiewicz, O., Taylor, R., Zhu, J. Z., The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals, 7 edition Butterworth-Heinemann; Oxford, 2013
Huei-Huang L.: Finite Element Simulations with ANSYS Workbench 14 SDC Publications, 2012.


Наставни материјали