Потписан меморандум о сарадњи са компанијом НИС

У среду, 13. марта 2019. године, у сали 1 Електронског факултета у Нишу потписан је меморандум о сарадњи између компаније Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад и Машинског факултета у Нишу, односно Електронског факултета у Нишу.


NIS vest1
NIS vest2
NIS vest3

Меморандум о сарадњи потписали су Вадим Смирнов, заменик генералног директора компаније НИС, проф. др Ненад Т. Павловић, декан Машинског факултета у Нишу, и проф. др Драган Манчић, декан Електронског факултета у Нишу. Потписивању меморандума су присуствовали и студенти, наставници и сарадници оба Факултета, представници компаније НИС, представници Града Ниша, као и представници медијских кућа.
Потписани меморандум о сарадњи је од великог значаја за све три делатности којима се бави Машински факултет у Нишу. У домену образовне делатности наши студенти студенти имају прилику да реализују стручну праксу и израде дипломски и мастер рад у највећој енергетској компанији у Југоисточној Европи, као и прилику да буду стипендирани и запослени у Компанији након завршетка студија. У домену научно-истраживачке делатности Факултет је потписивањем меморандума добио у Компанији поузданог партнера за реализацију домаћих и страних научно-истраживачких пројеката, као и корисника резултата истраживања на пројектима. У домену сарадње са привредом Факултет ће Компанији понудити реализацију послова пројектовања, испитивања производа, мерења, израде стручних налаза, ревизија, техничке контроле, вештачења и надзора преко Завода за машинско инжењерство, као и стручно усавршавање инжењерског кадра Компаније преко Центра за обуку.
Након свечаног потписивања меморандума о сарадњи студентима оба Факултета је представљен НИС-ов програм „Енергија знања“, као део друштвено одговорног пословања Компаније који подразумева партнерство са образовним и научним институцијама у Србији и иностранству. У оквиру овог програма Компанија сарађује са преко 30 факултета и 3 стручна научна друштва у Србији и иностранству.