Наставник Машинског факултета у Нишу добитник признања ASHRAE

Др Братислав Благојевић, ред. проф. у пензији са Катедре за термотехнику, термоенергетику и процесну технику Машинског факултета у Нишу, изабран је на годишњем састанку ASHRAE (Америчко удружење инжењера за грејање, хлађење и климатизацију) у Канзасу јула 2019. године, у највиши ниво чланства овог удружења – Fellow ASHRAE.

Избору за ово признање претходи процес номинације оних чланова удружења који су својим радом остварили изузетне резултате у смислу научни х постигнућа у областима које су од значаја за удружење и/или који су учествовали/руководили реализацијом пројеката који битно унапређују област термотехнике у ширем окружењу и свету. Поред значајних резултата, потребно је да номиновани кандидат буде и активан члан ASHRAEдуже од 10 година, и да својим залагањем унапређује рад удружења у целини.

Иначе, ASHRAEје основано као Америчко удружење инжењера грејања, хлађења и климатизације 1894. године, а последњих педесетак година се проширило на читав свет и представља право интернационално удружење са више од 57000 чланова из више од 130 земаља. Уколико се узме чињеница да тренутно у друштву свега 800 чланова има статус Fellow, то само по себи говори да је реч о великом признању како проф. др Братиславу Благојевићу, тако и Машинском факултету у Нишу.