Нови облик борбеног шлема

У оквиру Завода за машинско инжењерство развијен је нови облик борбеног шлема за потребе индустрије.

pdfNoviOblikBorbenogSlema.pdf