Нова школска година - Нова акредитација

Машински факултет у Нишу је акредитовао и реакредитовао:

  • један студијски програм Основних академских студија,
  • шест студијска програма Мастер академских студија и
  • један програм Докторских студија.

Упис студената у новој школској 2021/22.год. ће се извршити по новоакредитованим програмима.

 

Упознајте се са новим студијским програмима

Уверење о акредитацији студијског програма Машинско инжењерство основних академских студија.

Структура студијског програма Машинско инжењерство основних академских студија