Награде за најбоље докторате у 2018/2019. и 2019/2020. години

Привредна комора Србије наставља више од пола века дугу традицију Привредне коморе Београда у награђивању најбољих научних радова који доприносе унапређењу привреде и повезивању науке и привреде. Награде за најбоље докторске дисертације додељују се за радове са оригиналним научним доприносима од изузетног значаја у одређеној научној области, а са директним или потенцијалним доприносом развоју привреде, академске и шире друштвене зајединице на територији Републике Србије

Као што Вам је познато, u 2020. години, услед тешке епидемиолошке ситуације изазване заразном болешћу КОВИД - 19 која је утицала нa све аспекте економских активности, као и на начин рада високошколских установа али и на сваког појединца, Председник ПКС је 10. августа 2020. године донео Одлуку којом je прекинут конкурс за Годишњу награду за најбоље докторске дисертације у 2020.  години, с тим да се настави у 2021. години заједно са Годишњом наградом за најбоље докторске дисертације одбрањене у току протекле 2019/2020. године. Све пријаве пристигле до рока за подношење пријава а комплетиране у складу са чланом 7 Одлуке број:01-46/1 од 29.05.2020. године који је објављен у Јавном позиву (15. септембар 2020.) су прихваћене уз обавештење достављено подносиоцима да ће исте бити разматране у 2021. години.

Сходно Одлуци број 01-56/1 od 19.05.2021. године, Привредна комора Србије у 2021. години додељује награде за најбоље докторске дисертације одбрањене у току:

- 2018/2019. године, почев од 1.10.2018. године, а закључно са 30.09.2019. годинe - 10 награда

- 2019/2020. године, почев од 1.10.2019. године a закључно са 30.09.2020. године - 10 награда

Јавни позив за доделу награда је објављен у листу „Политика“ 10. јуна 2021. године. Позив за подношење пријава траје до 10. септембра 2021. године.

Иницијативу за подношење предлога факултету може поднети институт, предузеће, друге организације и појединци на основу објављеног Јавног позива који је доступан и на сајту: www.pks.rs и beograd.pks.rs. Предлози за додељивање награда се подносе  најкасније до 10септембра 2021. године.Предлоге потписује декан Факултета предложеног кандидата.

Сагласно одредбама Одлуке,  РАДОВИ И ПРЕДЛОЗИ се достављају на адресу:

ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ - ПРИВРЕДНА КОМОРА БЕОГРАДА,

- за награду Коморе -

11000 Б Е О Г Р А Д

Кнеза Милоша 12

 

ПРЕДЛОЗИ СЕ ДОСТАВЉАЈУ У ШТАМПАНОМ ОБЛИКУ и СА следећим обавезним прилозима:

 

1. Попуњен Образац - Подаци о кандидату/кандидатима за годишњу награду ПКС за школску 2018/2019. годину и 2019/2020. годину  

2. ДОПИС ДЕКАНА

3. МИШЉЕЊЕ МЕНТОРА, ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ИЛИ СТРУЧНИХ И НАУЧНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ИНСТИТУТА О МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ ПРЕДЛОЖЕНОГ РАДА У ПРИВРЕДИ

4. ДЕТАЉНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СА РАЗРАДОМ МОГУЋЕ ПРИМЕНЕ ПРЕДЛОЖЕНОГ РАДА У ПРИВРЕДИ

5. ПРОЦЕНА МОГУЋИХ ЕФЕКАТА КОРИШЋЕЊА ПРЕДЛОЖЕНОГ РАДА У ПРИВРЕДИ

6. МИШЉЕЊЕ ПРЕДУЗЕЋА КОЈЕ ЈЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЗА ПРИМЕНУ РЕЗУЛТАТА ПРЕДЛОЖЕНОГ РАДА И РАДНО АНГАЖОВАЊЕ АУТОРА ИЛИ ДРУГЕ ОБЛИКЕ ПОДСТИЦАЈА АУТОРА ЗА ДАЉИ РАД У ТОЈ ОБЛАСТИ

 

Некомплетни предлози се не узимају u разматрање.

За додатне информације иобавештења можете нас контактирати путем електронске поште: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

zipПрилози:

- Одлука број 01-46/4 od 10.08.2020. године
- Одлука број 01-56/1 od 19.05.2021. године
- Допис Факултетима
- Образац – Подаци о кандидату/кандидатима за годишњу награду ПКС за школску 2018/2019. годину и 2019/2020. годину