Ћојбашић М. Жарко

 

Žarko Ćojbašić  др Жарко М. Ћојбашић

редовни професор

 

home   кабинет: 319

 

tel  018 500 606

 

mail  zcojba<at>ni<dot>ac<dot>rs

 

Катедра: Мехатроника и управљање

 

Ужа научна област: Аутоматско управљање и роботика

 

Репрезентативне референце: 

 • Ćojbašić Ž., Petkovic D., Shamshirband S., Chong Wen T., Sudheer Ch., Jankovic P., Ducic N., Baralic J. (2015), Surface roughness prediction by extreme learning machine constructed with abrasive water jet, Precision Engineering, Journal of the International Societies for Precision Engineering and Nanotechnology, http://dx.doi.org/10.1016/j.precisioneng.2015.06.013.
 • Ćojbašić Ž., Brkić D. (2013), Very accurate explicit approximations for calculation of the Colebrook friction factor, International Journal of Mechanical Sciences, Volume 67, February 2013, Pages 10–13, DOI:10.1016/j.ijmecsci.2012.11.017.
 • Ristanović M., Ćojbašić Ž., Lazić D. (2012), Intelligent Control of DC Motor Driven Electromechanical Fin Actuator, Control Engineering Practice, Volume 20, Issue 6, Pages 610-617, DOI: 10.1016/j.conengprac.2012.02.009.
 • Ćojbašić Ž., Nikolić V., Ćirić I., Ćojbašić Lj. (2011), Computationally Intelligent Modelling and Control of Fluidized Bed Combustion Process, Thermal Science, Vol. 15, No. 2, pp. 321-338, DOI: 10.2298/TSCI101205031C.
 • Petković D., Issa M., Pavlović N.D., Zentner L., Ćojbašić Ž. (2012), Adaptive neuro fuzzy controller for adaptive compliant robotic gripper, Expert Systems with Applications, Volume 39, Issue 18, 15 December 2012, Pages 13295–13304, DOI: 10.1016/j.eswa.2012.05.072.
 • Petković D., Ćojbašić Ž., Nikolić V. (2013), Adaptive neuro-fuzzy maximal power extraction of wind turbine with continuously variable transmission, Energy, DOI:10.1016/j.energy.2013.10.094.
 • Lukić M., Ćojbašić Ž., Rabasovíć M., Markushev D. (2014), Computationally intelligent pulsed photoacoustics, Meas. Sci. Technol. 25 (2014), pp. 125203 (9pp), doi:10.1088/0957-0233/25/12/125203.
 • Lukić M., Ćojbašić Ž., Rabasović M., Markushev D., Todorović D. (2013), Neural networks based real-time determination of the laser beam spatial profile and vibrational-to-translational relaxation time within the pulsed photoacoustics, International Journal of Thermophysics, 34:1795–1802, DOI: 10.1007/s10765-013-1507-y.
 • Никoлић В., Ћojбaшић Ж., Пajoвић Д. (1996), "Aутoмaтскo упрaвљaњe - aнaлизa систeмa",  Maшински фaкултeт у Нишу, 308 стр., Ниш (унивeрзитeтски уџбeник).
 • Никoлић В., Ћojбaшић Ж., Симoнoвић M. (2008), "Збиркa зaдaтaкa из упрaвљaњa систeмимa",  Maшински фaкултeт у Нишу, Ниш (пoмoћни унивeрзитeтски уџбeник).

 

Чланство у организацијама, комисијама и телима:

 • Члан је Интернационалног удружења инжењера (IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers), његове Секције за Србију и Црну Гору и његовихДруштва за управљање (IEEE CSS – Control Systems Society), Друштва за рачунарску интелигенцију (IEEE CIS – Computational Intelligence Society) и Друштва за роботику и аутоматику (IEEE RAS - Robotics and Automation Society)
 • Члан је Удружења Србије за системе, аутоматско управљање и мерења (САУМ).

 

Текући пројекти:

 • Руководилац пројекта “Интелигентно управљане активне структуре у роботици и мехатроници” у оквиру Програма билатералне научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Савезне Републике Немачке за период 2015 – 2016.
 • Учесник пројекта “Робусно препознавање покрета у циљу  достизања синергије човека и робота” у оквиру Програма билатералне научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Савезне Републике Немачке за период 2015 – 2016.
 • Истраживач на пројекту ТР 35005 "Истраживање и развој нове генерације ветрогенератора високе енергетске ефикасности" Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
 • Истраживач на пројекту ТР 35016 "Истраживање магнетнохидродинамичких струјања (МХД) у околини тела, процепима и каналима и примена у развоју МХД пумпи" Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

 

Ангажовање на предметима:

 

Листа референци на сајту Универзитета у Нишу:

http://www.npao.ni.ac.rs/masinski-fakultet/item/258-zarko-cojbasic/258-zarko-cojbasic

 

Биографија на енглеском језику:

pdfCV_Prof_Zarko_Cojbasic_2016_Europass.pdf586.44 KB

 

Књига наставника - Ћојбашић М. Жарко