Књига наставника - Павловић Д. Ненад

Име, средње слово, презиме

Ненад Д. Павловић

Звање

Редовни професор

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Машински факултет у Нишу, 1973.

Ужа научна односно уметничка област

Мехатроника

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

1995.

Машински факултет у Нишу

Мехатроника

Докторат

1984.

Машински факултет у Нишу

Теорија машина и механизама

Специјализација

1981/82.

RWTH Aachen, SR Nemačka

Теорија машина и механизама

Магистратура

1979.

Машински факултет у Нишу

Теорија машина и механизама

Диплома

1973.

Машински факултет у Нишу

Конструкције

Списак предмета које наставник држи на свим нивоима студија

Назив предмета

Назив студијског програма,

врста студија

Час. акт. наст. (оптерећење)

1.

Механизми и машине

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.56

2.

Механички функционални елементи

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.23

3.

Пројектовање механизама

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.45

4.

Микромехатроника

Мехатроника и управљање,
мастер академске студије

1.50

5.

Механизми у мехатроници

Мехатроника и управљање,
мастер академске студије

1.00

6.

Гипки механизми

Мехатроника и управљање,
мастер академске студије

1.00

7.

Динамика машина

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.35

8.

Оптимално пројектовање механизама

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.23

Репрезентативне референце

1.

Pavlović N. T., Pavlović N. D.: Compliant Mechanism Design for Realizing of Axial Link Translation, Mechanism and Machine Theory 44 (2009), 1082-1091.

2.

Petković, D., Issa, M., Pavlović, N.D., Pavlović, N.T., Zentner, L., Adaptive neuro-fuzzy estimation of conductive silicone rubber mechanical properties, Expert Systems with Applications, Vol. 39 (2012), 9477-9482.

3.

Petković, D., Issa, M., Pavlović, N.D., Zentner, L., Ćojbašić,Ž., Adaptive neuro fuzzy controller for adaptive compliant robotic gripper,  Expert Systems with Applications, Vol. 39 (2012), 13295-13304.

4.

Petković, D., Pavlović, N.D., Ćojbašić,Ž., Pavlović, N.T., Adaptive neuro fuzzy estimation of underactuated robotic gripper contact forces, Expert Systems With Applications, Vol. 40 (2013), 281-286.

5.

Petković, D., Issa, M., Pavlović, N.D., Zentner, L., Application of the TRIZ creativity enhancement approach to design of passively compliant robotic jointThe International Journal of Advanced Manufacturing Technology, (2012), http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00170-012-4530-4, DOI: 10.1007/s00170-012-4530-4. ISSN 0268-3768

6.

Petković, D., Issa, M., Pavlović, N.D., Zentner, L., Intelligent rotational direction control of passive robotic joint with embedded sensorsExpert Systems With Applications, Vol. 40 (2013), 1265-1273.

7.

Petković, D., Issa, M., Pavlović, N.D., Zentner, L., Electrical Properties Estimation of Conductive Silicone Rubber for Tactile Sensing Structure, Sensor Review, Vol. 33 (2013), No. 2, 114-124.

8.

Petković, D., Issa, M., Pavlović, N.D., Zentner, L., Design of Compliant Robotic Joint with Embedded-Sensing Elements of Conductive Silicone Rubber, Industrial Robot, Vol. 40 (2013), No. 2, 143-157.

9.

Issa, M., Petković, D., Pavlović, N.D., Zentner, L., Sensor elements made of conductive silicone rubber for passively compliant gripper, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, (2013), Springer, DOI 10.1007/s00170-013-5085-8

10.

Petković, D., Issa, M., Pavlović, N.D., Zentner, L., Application of the TRIZ creativity enhancement approach to the design of a passively adaptive compliant robotic gripper, Assembly Automation, Vol. 33 (2013), No. 3, 231-239. 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

4

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

13

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи:

2

Међународни:

1

Усавршавања

Други подаци које сматрате релевантним

Национални координатор подпројеката „Mechatronik“ и „Mechatronik II, Praktikum“ пројекта AKADEMISHER NEUAUFBAU SÜDOSTEUROPA (2000-2006)

Међународни патент "Schlauchartige bewegliche Struktur mit stoffschlüssigen Gelenken"- Patentanmeldung 23.9.2000; AZ: 10047220.6

Руководилац пројекта "Развој метода за пројектовање функционалних гипких механизама и интеграцију сензора у гипке механизме" финасираног од стране ДААД-а (German Academic Exchange Service) и Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије (2010-2011)

Руководилац пројекта "Развој интелигентног болничког кревета у терапији непокретних болесника" (ТР 14029) Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије (2010-2011)

Од 1.10.2012. Проректор за научни рад и издавачку делатност Универзитета у Нишу

4 уџбеника, 2 монографије и 1 збирка задатака