Петровић С. Горан

Goran Petrovic  др Горан С. Петровић

доцент

  

home   кабинет: 222

tel  018 500 644
 

mail  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Катедра: Транспортна техника и логистика

Ужа научна област: Транспортна техника и логистика

Репрезентативне референце: 

 • Петровић  Г., (2013), ”Вишекритеријумска оптимизација процеса одржавања техничких система применом вероватносних метода и вештачке интелигенције”, докторска дисертација, Машински факултет у Нишу, Универзитет у Нишу.
 • Petrović G., Marinković Z., Marinković D., (2011), “Optimal preventive maintenance model of complex degraded systems: A real life case stydy”, Journal of Scientific and Industrial Research, 70(6): 412 – 420.
 • Petrović G., Ćojbašić Ž., Marinković D., (2011), “Optimal preventive maintenance of refuse collection vehicles using probabilistic and computational intelligence approach”, Scientific Research and Essays, 6(16): 3485 – 3497.
 • Marković D., Madić M., Petrović G., (2012), “Assessing the performance of improved harmony search algorithm (IHSA) for the optimization of unconstrained functions using Taguchi experimental design”, Scientific Research and Essays, 7(12): 1312 – 1318.   (М23 – IF2010: 0.445)
 • Marinković Z., Marinković D., Petrović G., Milić P., (2012), ”Modeling and simulation of dynamic behavior of electric motor driven mechanisms”, Technical Gazette, 19(4): 717 – 725.
 • Marković D., Petrović G., Ćojbašić Ž., Marinković D., (2012), ”A comparative analysis of metaheuristic maintenance optimization of refuse collection vehicles using the Taguchi experimental design”, Transactions of Famena, 36(4): 25 – 38.
 • Jovanović M., Milenković D., Petrović G., Milić P., Milanović S., (2012), ”Theoretical and experimental analysis of dynamic processes of pipe branch for supply water to the Pelton turbine”, Thermal Science, 16(supp2): S617 – S629.
 • Petrović G., Ćojbašić Ž., (2011), “Comparison of clustering methods for failure data analysis: a real life application“, XV International Scientific Conference on Industrial Systems (IS'11), Proceeding, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Serbia, pp. 297 – 300.
 • Petrović G., Ćojbašić Ž., Marinković Z., (2011),“Optimal preventive maintenance using the theory of Markov processes and genetic algorithms“, The 7th international conference research and development of mechanical elements and systems, IRMES 2011,  Proceedings, University of Niš, Mechanical Engineering Faculty, Zlatibor, Serbia, pp. 431 – 436.
 • Petrović G., Marković D., Milić P., Ćojbašić Ž., Madić M., (2014), “Applications of matrix-analytic methods and phase-type distributions in stochastic logistic problems modeling“, The Fifth International conference Transport and Logistics, TIL 2014, University  of  Niš,   Faculty  of  Mechanical  engineering, Niš, Serbia, Session 2 - Logistics, pp. 27 – 32.

Чланство у организацијама, комисијама и телима:

 • Члан Савета Универзитета у Нишу;
 • Председник Комисије за спровођење студентског вредновања квалитета студија на Машинском факултету у Нишу;
 • Члан Одбора за квалитет Машинског факултета у Нишу.

Текући пројекти:

Теоријско-експериментална истраживања динамике транспортних машинских система, пројекат из Програма технолошког развоја, бр. 35049, Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, руководилац пројекта М. Јовановић, Машински факултет у Нишу, 2011 – 2016.

Ангажовање на предметима:

 • Tрaнспoртни тoкoви,
 • Oпeрaциoнa истрaживaњa,
 • Лoгистикa прeдузeћa,
 • Oдржaвaњe трaнспoртних срeдстaвa,
 • Упрaвљaњe oдржaвaњeм.

 

 Књига наставника - Горан С. Петровић