Напредни системи управљања

Основне информације

Код предмета 7462
Шифра предмета MM.2.3-И 4-2
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студената са основним поставкама анализе и пројектовања сложенијих савремених система управљања, посебно са нелинеарним и оптималним управљачким системима.
Исход предмета Способност за тимско решавање проблема из домена развоја сложенијих управљачких система.
Број часова наставе 30 предавања, 45практична настава

 

pdfКњига предмета - Напредни системи управљања116.61 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Стaнкoвић С., Toмoвић Р. Нeлинeaрни систeми aутoмaтскoг упрaвљaњa Зaвoд зa уџбeникe и нaстaвнa срeдствa, Бeoгрaд, 1983.
Slotine J.-J., Li.W. Applied Nonlinear Control Prentice Hall, 1991.
Lewis F., Vrabie D., Syrmos V. Optimal Control, 3rd ed. John Willey&Sons, Inc., New York, 2012.
Stengel R. Optimal Control and Estimation Dover Publications, Inc. New York, 1994.


Наставни материјали