Климатизација и проветравање

Основне информације

Код предмета 7211
Шифра предмета ME.1.3-И.1-1
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 6
Циљ предмета Овладавање принципима и методологијом пројектовања инсталације климатизације и проветравања у објектима.
Исход предмета Студенти стичу знања на основу којих могу отпочети каријеру у области пројектовања, извођења и/или експлоатације термотехничких инсталација – климатизације и проветравања као и у области менаџмента енергијом.
Број часова наставе 45 предавања,  30практична настава

 

pdfКњига предмета - Климатизација и проветравање217.78 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Тодоровић Б. Климатизација СМЕИТС, Београд, 2009.
Тодоровић Б, Милинковић М. Развод ваздуха у системима климатизације СМЕИТС, Београд, 2003.
Рекнагел, Шпренгер, Шрамек, Чеперковић Грејање и климатизација ИНТЕРКЛИМА, Врњачка Бања, 2011.
  ASHRAE Handbooks: Fundamentals HVAC Systems and Equipment, HVAC Applications, ASHRAE, Atlanta, Georgia, USA, 2011-2013


Наставни материјали