Стручна пракса М - МКРИ

Основне информације

Код предмета 7331
Шифра предмета MK.1.5-О.3
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 6
Циљ предмета
  • Оспособљавање студента за примену стечених научно-стручних и стручно-апликативних знања настудијском програму Машинске конструкције, развој и инжењеринг у пракси
  • Оспособљавање студената за примену техничких прописа и стандарда
  • Стицање практичних искустава током боравка студента у изабраној установи – предузећу
  • Препознавање области пословања и пословних активности изабране установе – предузећа уско везаних заобласт машинске конструкције, развој и инжењеринг
Исход предмета Овладавање потребним практичним знањима и вештинама да би се обављали конкретни сложени практичнипроблеми у области машинске конструкције, развој и инжењеринг
Број часова наставе 60

pdfКњига предмета - Стручна пракса М83.49 KB