Виртуелни развој производа

Основне информације

Код предмета 7341
Шифра предмета MK.2.1-О.4
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Програм предмета обучава студенте да самостално примењују савремене технологије и методе у процесу индустријскогразвоја производа.
Исход предмета Студент који положи овај предмет биће у стању да:
  • Успешно примењује виртуелни развоја производа;
  • Сагледа, планира, контролише и управља свим процесима приликом развоја новог производа;
  • Креативним методама преко идејног решења, концепта, нацрта и разраде дође до иновативног и оригиналног производа;
  • Креира и холистички администрира информације, документа и ресурсе у процесу развоја производа.
Број часова наставе 45 предавања, 30 практична настава

pdfКњига предмета - Виртуелни развој производа125.52 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Војислав Милтеновић Развој производа: стратегија, методе примена Универзитет у Нишу, Машински факултет, 2003.
Ernst Beutner, Heiko Neukirchner, Gerhard Maas Virtuelle Produktentwicklung, Vogel Business Media Würzburg, 2012
Philipp Grieb Digital Prototyping: Virtuelle Produktentwicklung im Maschinenbau

Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG,

2010.

Klaus Ehrlenspiel Integrierte Produktentwicklung. Denkabläufe, Methodeneinsatz, Zusammenarbeit, Hanser Verlag, 2009.


Наставни материјали