Управљање процесима

Основне информације

Код предмета 2722
Шифра предмета M.2.1-ОМ.ИНМ-3
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 7
Циљ предмета Стицање знања из области управљања процесима и оспособљавање студената за анализу и синтезу савременог управљања и контроле техничким и пословним процесима.
Исход предмета Садржаји овог предмета омогућавају студентима да користе системе за управљање техничким и пословним процесима.
Број часова наставе 45предавања, 45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Управљање процесима319.79 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Николић В., Чојбашић Ж., Пајовић Д. Аутоматско управљање - анализа система Машински факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 1996.
Стојиљковић М. Логичка синтеза управљања Машински факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2002.
Groover M. P. Automation, Production Systems and Computered-Integrated Manufacturing 2001
Weske M. Business process management Springer, 2007.


Наставни материјали