Lean Six Sigma организација

Основне информације

Код предмета 2723
Шифра предмета M.2.2-ОМ.ИНМ-4
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Помоћ студентима да разумеју нову организацију која је равна, без расипања и у којој не постоје варијације, односно организација која ради без грешке. Други циљ је да се студенти оспособе да реализују пројекте трансформације класичне организације у савремену равну организацију без хијерархија и без расипања у процесима.
Исход предмета Студенти који разумеју нову организацију и који имају знање и вештину да учествују у трансформацији постојећих класичних организација и њиховом превођењу у равну и профитабилну организацију.
Број часова наставе 45предавања, 45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Lean Six sigma организација333.4 KB


Литература

Аутор Назив Издање
George M., Ronwalds D., Kastle B. What is Lean Six Sigma McGraw-Hill, 2004.
George M. Lean Six Sigma McGraw-Hill, 2003.
Harry M., Schoeder R. Six Sigma Curency, New York, 2000.
Creeling C. M., Hamblenton L., McCarthy B. Six Sigma for Marketing Procesess Prentice Hall, New York 2006.
Pyzdek T. The Six Sigma Handbook McGraw-Hill, New York, 2001.
Имaj, M. Кaизeн, кључ jaпaнскoг пoслoвнoг успeхa Moнo и Maњaнa, Бeoгрaд, 2008.
Mилoсaвљeвић П. Oдржaвaњe тeхничких систeмa пo кoнцeпту TPM и Six Sigma Библиoтeкa Диссeртaтиo, Зaдужбинa Aндрejeвић, Бeoгрaд, 2007.


Наставни материјали