Односи са јавношћу и корпоративно предузетништво

Основне информације

Код предмета 2742
Шифра предмета M.2.1-ОМ.ППМ-3
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Усвајање основних знања о парадигмама, методама, техникама односа са јавношћу.
Исход предмета Након одслушаног предмета студенти ће бити способни да се самостално укључе у процесе креирања тима за послове односа са јавношћу у привредним субјектима.
Број часова наставе 45 предавања, 45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Односи са јавношћу и корпоративно предузетништво316.56 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Robison D. Пословни бонтон London: Kogan Page. 2006.
Brenan L., Block D. Пословна култура The Columbia Encyclopedia (Sixth ed.). Columbia University Press. 2001.
Радослав Авлијаш, Горан Авлијаш Управљање пројектом Универзитет Singidunum, Београд, 2011.
Котић Б. Пословна култура менаџера Прометеј, Београд 2003.


Наставни материјали