Пословни бонтон и корпоративно предузетништво

Основне информације

Код предмета 2743
Шифра предмета M.2.1-ОМ.ППМ-4
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Усвајање основних знања о парадигмама, методама, техникама, пословног бонтона.
Исход предмета Након одслушаног предмета студенти ће бити способни да се самостално укључе у процесе креирања тима за послове односа са јавношћу у привредним субјектима.
Број часова наставе 45 предавања, 45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Пословни бонтон и корпоративно предузетништво312.38 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Robison D. Пословни бонтон London: Kogan Page. 2006.
Brenan L., Block D. Пословна култура The Columbia Encyclopedia (Sixth ed.). Columbia University Press. 2001.
Котић Б. Пословна култура менаџера Прометеј, Београд 2003.


Наставни материјали