Управљање људским ресурсима у предизетничком окружењу

Основне информације

Код предмета 2749
Шифра предмета M.2.3-ИМ.ППМ-3-2
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Усвајање основних знања о парадигмама, методама, техникама, управљања људским ресурсима на пројекту испособности самосталног урављања људским ресурсима.
Исход предмета Након одслушаног предмета студенти ће бити способни да се самостално укључе у процесе управљања људскимресурсима и биће оспособљени за самосталну процену свих релевантих фактора који могу да утичу науправљање људским ресурсима.
Број часова наставе 45 предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Управљање људским ресурсима у предузетничком окружењу338.17 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Armstrong M A Handbook of Human Resource Management Practice (10th ed.) London: Kogan Page. 2006.
Towers D Human Resource Management essays.  
  Personnel Management The Columbia Encyclopedia (Sixth ed.). Columbia University Press. 2001.
Encyclopеdia Britannica (kl ed.)

Personnel administration is also frequently called personnel management,

industrial relations, employee relations

 
Golding N.

Strategic Human Resource Management in Beardwell J., Claydon T., Human Resource Management

A Contemporary Approach

FT Prentice Hall. 2010.
Storey J., What is strategic HRM? in Storey J., Human Resource Management: A Critical Text Thompson. 2007.
Paauwe J., HRM and Performance: Achievement, Methodological Issues and Prospects

Journal of

Management Studies

Pfeffer J., Competitive advantage through people Harvard Business School Press.


Наставни материјали