Фактори успеха у развоју производа

Основне информације

Код предмета 2755
Шифра предмета M.1.3-ИМ.ИРП-1-2
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 7
Циљ предмета Студенти стичу основна знања из организације и функционисања производних система и фазама настајања производа од идеје до реализације. У циљу спознаје фактора успеха у развоју производа, студенти се упознајуса технологичношћу производа и сасавременим лаким машинским конструкцијама.
Исход предмета Студенти стичу основна знања о производним системима за реализацијуодговарајућихтехнологија. Упознају се са принципима управљања у производним системима и да употребе принципе и прорачуне лаких машинских конструкција у процесу развој производа.
Број часова наставе 45 предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига производа - Фактори успеха у развоју производа351.29 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Pahl/Beitz Konstruktionslehre: Grundlagen erfolgreicher Produktentwicklung, 8. издање 2013.
Kузмановић С Индустријски дизајн ФТН Нови Сад, 2012.
S. Kalpakijan Manufacturing, Engineering and Technology Illinois Institute of Technology, 2003.
М.Калајџић Технологија машиноградње МФ Београд
Henning, F., Moeller, E. HandbuchLeichtbau HanserVerlag, 2011
Klein, B. Leichtbau-Konstruktion Vieweg & Sohn Verlag, 2009/2012


Наставни материјали