Иновациони менаџмент

Основне информације

Код предмета 2752
Шифра предмета M.2.1-ОМ.ИРП-3
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавањес тудената са систематским планирањем, вођењем и контролом иновација у организацијама.
Исход предмета Оспособљавање студента за вођење и контролу иновација.
Број часова наставе 45 предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Иновациони менаџмент265.64 KB


Литература

Аутор Назив Издање
W. Eversheim, E. Baessler, T.Bauernhansl, U. Böhlke, F.Brandenburg, A. Gerhards, M. Grawatsch, C. Rosier,S. Schöning, W. Eversheim:

Innovationsmanagement für technische Produkte: Systematische und

integrierte Produktentwicklung und Produktionsplanung

Springer 2012.(прво издање 2003)
B. Wördenweber, M. Eggert, M. Schmitt

Verhaltensorientiertes Innovationsmanagement:

Unternehmerisches Potenzial aktivieren

Springer; 2012


Наставни материјали