Пословна економија

Основне информације

Код предмета 2753
Шифра предмета M.2.2-ОМ.ИРП-4
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Програм предмета је конципиран тако да се студенти упознају са облицима улагања и резултатима пословања предузећа. Циљ програма је да студенти повезивањем знања из различитих области стекну способности и вештине за решавање проблема у процесу развоја производа у циљу побољшања пословних резултата предузећа.
Исход предмета Студенти стичу знање које се односи на проблеме са којима се суочавају предузећа у привредном животу, као и начин на који се они могу решити. Истовремено, биће оспособљени да практично примене стечена теоријска знања у циљу унапређења ефикасности и ефективности пословања предузећа.
Број часова наставе 45 предавања, 45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Пословна економија333.29 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Крстић Б. Економика предузећа – управљачки аспекти пословних перформанси

Факултет за

пословни менаџмент, Бар, 2009.

Петровић Е., Денчић-Михајлов К Пословне финансије – дугорочни аспект финансијских улагања Економски факултет, Ниш, 2007.
Кotler P., Keller K., Маркетинг менаџмент

уредници издања на српском језику Богетић З., Глигоријевић М., (преводиоци Лаловић Б., Лучић-Живановић М.)

Дата статус, Београд, 2006.Наставни материјали