Извештај комисије за писање извештаја за избор једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Производни системи и технологије. Објављено: 14.02.2020. године

 

pdfИзвештај Комисије