Документација за акредитацију Машинског факултета у Нишу као високошколске установе

Опис стандарда за акредитацију Машинског факултета у Нишу као високошколске установе

pdfMFN_ustanova-Standardi.pdf