Документација за акредитацију Машинског факултета у Нишу као високошколске установе

Уверење о акредитацији високошколске установе

 

pdfУверење о акредитацији

Опис стандарда за акредитацију Машинског факултета у Нишу као високошколске установе

 

pdfMFN_ustanova-Standardi.pdf

Основне информације о Машинском факултету у Нишу

 

pdfOsnovne_informacije_o_MFN.pdf

Информатор за будуће студенте Машинског факултета у Нишу

 

pdfInformator_za_buduce_studente_MFN.pdf