Документација за акредитацију студијског програма Машинско инжењерство основних академских студија

Опис стандарда за акредитацију студијског програма Машинско инжењерство основних академских студија

pdfMI_OAS_Standardi.pdf

Распоред предмета по семестрима и годинама студија студијског програма Машинско инжењерство основних академских студија

pdfSematski_prikaz-raspored_predmeta_MI_OAS.pdf

Књига предмета студијског програма Машинско инжењерство основних академских студија

pdfKnjiga_predmeta_MI_OAS.pdf

Књига наставника студијског програма Машинско инжењерство основних академских студија

pdfKnjiga_nastavnika_MI_OAS.pdf