Документација за акредитацију студијског програма Машинско инжењерство основних академских студија

Уверење о акредитацији студијског програма Машинско инжењерство основних академских студија

pdfУверење о акредитацији

Опис стандарда за акредитацију студијског програма Машинско инжењерство основних академских студија

pdfMI_OAS_Standardi.pdf

Књига предмета студијског програма Машинско инжењерство основних академских студија

 

pdfKnjiga_predmeta_MI_OAS.pdf

Распоред предмета по семестрима и годинама студија студијског програма Машинско инжењерство основних академских студија

 

pdfSematski_prikaz-raspored_predmeta_MI_OAS.pdf

Књига наставника студијског програма Машинско инжењерство основних академских студија

 

pdfKnjiga_nastavnika_MI_OAS.pdf