Документација за акредитацију студијског програма Производно-информационе технологије мастер академских студија

Опис стандарда за акредитацију студијског програма Производно-информационе технологије мастер академских студија

pdfPIT_MAS_Standardi.pdf

Распоред предмета по семестрима студијског програма Производно-информационе технологије мастер академских студија

pdfRaspored_predmeta_sematski_prikaz_PIT_MAS.pdf

Књига наставника студијског програма Производно-информационе технологије мастер академских студија

pdfKnjiga_nastavnika_PIT_MAS.pdf

Књига предмета студијског програма Производно-информационе технологије мастер академских студија

pdfKnjiga_predmeta_MI_MAS_PIT.pdf