Документација за акредитацију студијског програма Производно-информационе технологије мастер академских студија

Уверење о акредитацији студијског програма Производно-информационе технологије мастер академских студија

 

pdfУверење о акредитацији

Опис стандарда за акредитацију студијског програма Производно-информационе технологије мастер академских студија

 

pdfPIT_MAS_Standardi.pdf

Књига предмета студијског програма Производно-информационе технологије мастер академских студија

 

pdfKnjiga_predmeta_MI_MAS_PIT.pdf

Распоред предмета по семестрима студијског програма Производно-информационе технологије мастер академских студија

 

pdfRaspored_predmeta_sematski_prikaz_PIT_MAS.pdf

Књига наставника студијског програма Производно-информационе технологије мастер академских студија

 

pdfKnjiga_nastavnika_PIT_MAS.pdf