Документација за акредитацију студијског програма Машинске конструкције, развој и инжењеринг мастер академских студија

Опис стандарда за акредитацију студијског програма Машинске конструкције, развој и инжењеринг мастер академских студија

pdfMKRI_MAS_Standardi.pdf

Распоред предмета по семестрима студијског програма Машинске конструкције, развој и инжењеринг мастер академских студија

pdfRaspored_predmeta_sematski_prikaz_MKRI_MAS.pdf

Књига наставника студијског програма Машинске конструкције, развој и инжењеринг мастер академских студија

pdfKnjiga_nastavnika_МКRI_МАS.pdf

Књига предмета студијског програма Машинске конструкције, развој и инжењеринг мастер академских студија

pdfKnjiga_predmeta_MKRI_MAS.pdf