Документација за акредитацију студијског програма Машинске конструкције, развој и инжењеринг мастер академских студија

Опис стандарда за акредитацију студијског програма Машинске конструкције, развој и инжењеринг мастер академских студија (2)

pdfУверење о акредитацији

Опис стандарда за акредитацију студијског програма Машинске конструкције, развој и инжењеринг мастер академских студија

pdfOpis_standarda_MKRI_MAS_2021.pdf

Књига предмета студијског програма Машинске конструкције, развој и инжењеринг мастер академских студија

pdfKnjiga_predmeta_MKRI_MAS_2021.pdf

Распоред предмета по семестрима студијског програма Машинске конструкције, развој и инжењеринг мастер академских студија

pdfRaspored_predmeta_MKRI_MAS_201.pdf

Елаборат о модулу студијског програма Машинске конструкције, развој и инжењеринг који се реализује по дуалном моделу студија

pdfElaborat_MAS_MKRI_DUALNI_MODEL_2021.pdf