Документација за акредитацију студијског програма Машинско инжењерство докторских академских студија

Опис стандарда за акредитацију студијског програма Машинско инжењерство докторских академских студија на енглеском језику

pdf2-MI_DAS_Standardi_eng.pdf

Опис стандарда за акредитацију студијског програма Машинско инжењерство докторских академских студија на српском језику

pdf1-MI_DAS_Standardi_srp.pdf

Књига предмета студијског програма Машинско инжењерство докторских академских студија на српском језику

pdf4-Knjiga_predmeta_DAS_srp.pdf

Распоред предмета по семестрима студијског програма Машинско инжењерство докторских академских студија на српском језику

pdf3-Sematski_prikaz_raspored_predmeta_DAS_srp.pdf

Књига предмета студијског програма Машинско инжењерство докторских академских студија на енглеском језику

pdf5-Knjiga_predmeta_DAS_eng.pdf