Документација за акредитацију студијског програма Машинско инжењерство докторских академских студија

Уверење о акредитацији студијског програма Машинско инжењерство докторских академских студија на српском језику

pdfУверење о акредитацији

Опис стандарда за акредитацију студијског програма Машинско инжењерство докторских академских студија на српском језику

 

pdf1-MI_DAS_Standardi_srp.pdf

Распоред предмета по семестрима студијског програма Машинско инжењерство докторских академских студија на српском језику

 

pdf3-Sematski_prikaz_raspored_predmeta_DAS_srp.pdf

Опис стандарда за акредитацију студијског програма Машинско инжењерство докторских академских студија на енглеском језику

 

pdf2-MI_DAS_Standardi_eng.pdf

Књига предмета студијског програма Машинско инжењерство докторских академских студија на српском језику

 

pdf4-Knjiga_predmeta_DAS_srp.pdf