Производне технологије

Основне информације

Код предмета 6207
Шифра предмета Б.3.5-О.14
Година/Семестар II/3
ЕСПБ 6
Циљ предмета Студенти стичу теоријска и практична знања из производних технологија.
Исход предмета Студенти оспособљени за пројектовање технологија обраде и прорачуне који се односе на процесе обраде.
Број часова наставе 30 предавања,  45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Производне технологије223.27 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Радовановић M. Технологија машиноградње Машински факултет, Ниш, 2002
КалајџићM. Технологија машиноградње Машински факултет, Београд, 2004
Миликић Д., Гостимировић М., Секулић М. Основе технологије обраде резањем Факултет техничких наука, Нови Сад, 2008
Лазић М. Технологија обраде метала резањем Машинскифакултет, Крагујевац, 2002
Планчак М., Вилотић Д. Технологија пластичног деформисања Факултет техничких наука, Нови Сад, 2003
Мусафија Б. Обрада метала пластичном деформацијом Светлост, Сарајево, 1988
Лазаревић Д., Радовановић М Неконвенционалне методе Машински факултет, Ниш, 1994
Гостимировић М. Неконвенционални поступци обраде Факултет техничких наука, Нови Сад, 2012
Маринковић В. Машинска обрада, део I, Збирка задатака из обраде материјала деформисањем Машински факултет, Ниш, 1990
Маринковић В. Машинска обрада, део II, Збирка задатака из обраде материјала резањем Машински факултет, Ниш, 1990