Производне технологије

Основне информације

Код предмета 6207
Шифра предмета Б.3.5-О.14
Година/Семестар II/3
ЕСПБ 6
Циљ предмета Студенти стичу теоријска и практична знања из производних технологија.
Исход предмета Студенти оспособљени за пројектовање технологија обраде и прорачуне који се односе на процесе обраде.
Број часова наставе 30 предавања,  45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Производне технологије223.27 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Ранђеловић С., Маринковић В. Производне технологије, обрада пластичним деформисањем Машински факултет, Ниш, 2017
Радовановић M. Технологија машиноградње Машински факултетНиш, 2002
 Калајџић M.  Технологија машиноградње  Машински факултет, Београд, 2004
 Планчак М., Вилотић Д.  Технологија пластичног деформисања Факултет техничких наукаНови Сад, 2003 
Мусафија Б. Обрада метала пластичном деформацијом Светлост, Сарајево, 1988
Маринковић В. Машинска обрада, део IЗбирка задатака из обраде материјала деформисањем Машински факултет, Ниш, 1990
 Маринковић В.  Машинска обрада, део IIЗбирка задатака из обраде материјала резањем  Машински факултет, Ниш, 1990