Механика 3 - Динамика

Основне информације

Код предмета 6213
Шифра предмета Б.4.2-О.15
Година/Семестар II/4
ЕСПБ 7
Циљ предмета Да студенти овладају теоријским знањем из основних, општих закона, принципа механике, геометрије маса и кретања крутих тела.
Исход предмета Оспособљавање студената за праћење предавања из Механике флуида, Термодинамике, Машинских конструкција, Теорије осцилација и Теорије механизама.
Број часова наставе 45 предавања,  45 практична настава

pdfКњига предмета - Механика 3 Динамика213.11 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Рашковић Д. Механика III – Динамика Научна књига, Београд, 1972.
Рашковић Д. Граматика руског језика, том I и II Завод за издавање уџбеника, Београд, 1972.
Мешћерски И.В. Збирка задатака из теоријске механике Издавачко предузеће Грађевинска књига, Београд, 1968.