Механика 3 - Динамика

Основне информације

Код предмета 6213
Шифра предмета Б.4.2-О.15
Година/Семестар II/4
ЕСПБ 7
Циљ предмета Да студенти овладају теоријским знањем из основних, општих закона, принципа механике, геометрије маса и кретања крутих тела.
Исход предмета Оспособљавање студената за праћење предавања из Механике флуида, Термодинамике, Машинских конструкција, Теорије осцилација и Теорије механизама.
Број часова наставе 45 предавања,  45 практична настава

pdfКњига предмета - Механика 3 Динамика213.11 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Р. Павловић, Г.Јаневски, И. Павловић Механика III – Динамика

Машински факултет у Нишу, Ниш, 2018

Д. Стокић, Р. Павловић Збирка решених задатака из Механике  II Машински факултет Ниш, 1996.