Код предмета

6308

Шифра предмета

Б.5.3-И.5-2

Година/Семестар

III/5

ЕСПБ

6

Циљ предмета

Програм предмета је да се студенти образовног профила упознају са рачунарским технологијама (компјутерска графика, ФЕМ анализа и софтвер за генерисање техничких модела)  у машинском инжењерству за пројектовање производа. 

Исход предмета

Студенти стичу практична знање и вештине којим могу израдити техничку основу производа или објекта.   То су модели геометријског описа објеката, техничка документација, ФЕМ модели анализе и прорачуна техничких својстава производа. Скуп правила за генерисање модела. Познавање савремених рачунарских алата за рад са геометријским моделима, стандардима и формама представљања производа. Исход је стварање интелектуалаца са својством лакоће коришћења рачунара и положеног људског знања у софтверу.

Број часова наставе

30 предавања,  45 други облици наставе