Пријављивање кандидата

Начин пријаве кандидата биће дефинисан конкурсом за упис.

 

Кандидати се могу пријавити и предати потребних докумената за упис Основних академских студија на један од два начина:

-          електронска пријава (онлине), и

-          на шалтеру Одсека за наставна и студентска питања у периоду од 11hдо 13h (хол Факултета).

 -          слањем конкурсне документације поштом