Пријављивање кандидата

Пријављивање кандидата и предаја потребних докумената за упис Основних академских студија вршиће се на шалтерима Одсека за наставу и студентска питања у холу Факултета

За упис у прву годину Основних академских студија на Машинском факултету у Нишу могу да конкуришу сва лица која имају завршену средњу школу у четворогодишњем трајању.