Пријављивање кандидата

Пријављивање кандидата и предаја потребних докумената за упис Основних академских студија вршиће се на шалтерима Одсека за наставу и студентска питања у холу Факултета

од 2. до 4. септембра 2019.год. од 11 до 13 часова.

 

За упис у прву годину Основних академских студија на Машинском факултету у Нишу могу да конкуришу сва лица која имају завршену средњу школу у четворогодишњем трајању.

 

 

Додатне информације могу се добити у Одсеку за наставу и студентска питања Факултета, као и на бројеве телефона: 018/588-228, 018/500 673 и 018/500 620.