Књига наставника - Благојевић А. Владислав


Име, средње слово, презиме

Владислав А. Благојевић

Звање

Доцент

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Машински факултет у Нишу, 1999.

Ужа научна односно уметничка област

Производни системи и технологије

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2011.

Машински факултет у Нишу

Производни системи и технологије

Докторат

2010.

Машински факултет у Нишу

Производни системи и технологије

Специјализација

Магистратура

2004.

Машински факултет у Нишу

Производни системи и технологије

Диплома

1998.

Машински факултет у Нишу

Производно машинство

Списак предмета које наставник држи на свим нивоима студија

Назив предмета

Назив студијског програма,

врста студија

Час. акт. наст. (оптерећење)

1.

Производни системи

Машинско инжењерство,

основне академске студије

1.00

2.

Аутоматизација производње

Машинско инжењерство,

основне академске студије

1.11

3.

Флексибилни производни системи

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.88

4.

Паковање и палетизација

Машинско инжењерство,

основне академске студије

1.00

5.

Компоненте технолошких система

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.36

6.

Технологија монтаже

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.73

7.

Рачунарски системи за управљање и надзор у производњи

Производно-информационе технологије, мастер академске студије

2.50

8.

Технолошко и пословно предвиђање

Инжењерски менаџмент,

мастер академске студије

0.50

9.

Управљање процесима

Инжењерски менаџмент,

мастер академске студије

0.50

10.

Фактори успеха у развоју производа

Инжењерски менаџмент,

мастер академске студије

0.19

11.

Напредни рачунарски системи управљања

Управљање и примењено рачунарство, мастер академске студије

0.50

12.

Студијски истраживачки рад 1

Управљање и примењено рачунарство, мастер академске студије

0.17

13.

Студијски истраживачки рад 2

Управљање и примењено рачунарство, мастер академске студије

0.33

14.

Сензори, актуатори и ПЛЦ контролери

Управљање и примењено рачунарство, мастер академске студије

0.17

15.

Одабрана поглавља из производно-информационих технологија и индустријског менаџмента

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.22

16.

Логичка синтеза дигиталних система

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.35

17.

Напредни флексибилни производни системи

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.36

18.

Индустријска и флексибилна аутоматизација у производњи

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.23

Репрезентативне референце

1.

V. Blagojević, D. Šešlija, M. Stojiljković, S. Dudić, Efficient control of servo pneumatic actuator system utilizing by-pass valve and digital sliding mode, Sadhana, Indian Academy of Sciences, Vol 38, N02, April 2013, pp. 187-197.

2.

S. Dudić, I. Ignjatović, D. Šešlija, V. Blagojević, M. Stojiljković, Leakage quantification of compressed air using ultrasound and infrared thermography, Measurement, Vol 45, No 7, 2012, pp. 1689-1694.

3.

S. Dudić, I. Ignjatović, D. Šešlija, V. Blagojević, M. Stojiljković, Leakage quantification of compressed air on pipes using thermovision, Thermal Science, Vol. 16, No 2, 2012, pp. s621-s631

4.

V. Blagojević, D. Šešlija, M. Stojiljković, Cost effectiveness of restoring energy in execution part of pneumatic system, Journal of Scientific & Industrial Research, Vol 70., N02, February 2011, pp. 170-176.

5.

V.  Blagojević, M. Stojiljković, M. Rančić, DC servo motors control of CNC machines by sliding mode, 34th International Conference on Production Engineering, Proceedings, University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering, Niš, Serbia, 28-30 September, 2011, pp. 377-380.

6.

V. Blagojević, J. Bogdanović-Jovanović, M. Stojiljković, Control systems for micro and mini hydropower plants, 15th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Proceedings, University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering, Soko Banja, Serbia, 18-21 October, 2011, pp.918-927.

7.

M. Rančić, M. Stojiljković, V. Blagojević, Modelling of Manufacturing Processes Using Coloured Petri Nets, The Internacional Conference Mechanical Engineering in XXI Century, Niš, Serbia, November 25-26., 2010, pp. 183-186, ISBN 978-86-6055-008-0.

8.

P. Milosavljević, S. Jovanović, D. Jovanović, G. Radoičić, V. Blagojević, Simulation and experimental stress analysis of waste compression assembly in utility vehicles for the removal of communal waste "Norba" type with two actuators,  Facta Universitatis, Series: Mechanical Engineering, Vol. 8, No 1, 2010. Page 9-18.

9.

В. Благојевић, Прилог развоју енергетски ефикасног управљања пнеуматским извршним органима, Докторска дисертација, Факултет техничких наука Нови Сад, Нови Сад, 2010.

10.

M. Stojiljković, D. Šešlija, V. Blagojević, HIPNEF Technologies in the Technological Processes Automation, International Scientific Conference UNITECH’04, Gabrovo, 2004, pp. II-215 - II-220.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

2

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

4

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи:

2

Међународни:

1

Усавршавања

Други подаци које сматрате релевантним