Пословни информациони системи у инжењерском менаџменту (акред. 2021)

 

КЊИГА ПРЕДМЕТА 

 

Р.бр. Шифра Назив предмета Семестар Статус предмета ЕСПБ
           
Управљање подацима у предузећима 1 Обавезни 6
Анализа података у предузећима 1 Обавезни 6
Технолошко и пословно предвиђање 1 Обавезни 6
Функције и архитектура пословних информационих система 1 Обавезни 6
Предмети изборног блока 1 (бира се један предмет)
Аквизиција података 1 Изборни 6
Програмирање 1 Изборни 6
Предмети изборног блока 2 (бирају се два предмета)
Вештачке неуронске мреже 2 Изборни 7
ЕРП системи 2 Изборни 7
Дистрибуирани системи 2 Изборни 7
Стартап предузетништво 2 Изборни 7
Стручна пракса M 2 Обавезни 4
Завршни рад - студијско - истраживачки рад на теоријским основама мастер рада 2 Обавезни 6
Завршни рад - израда и одбрана мастер рада 2 Обавезни 6