Енглески језик 1

Основне информације

Код предмета 6202
Шифра предмета Б.3.2-И.1
Година/Семестар I I /3
ЕСПБ 2
Циљ предмета Савладавање основних граматичких структура енглеског језика и оспособљавање студената за базичну комуникацију.
Исход предмета Студенти ће бити у могућности да се служе говорним и писаним енглеским језиком у једноставнијим, свакодневним ситуацијама.
Број часова наставе 15 предавања,  15 практична настава

 

pdfКњига предмета - Енглески језик 1197.2 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Kay, Sue and Vaughan Jones Out – Elementary ISBN 9780333924402, Macmillan Education, 2003
Glendinning, Eric H. Oxford English for Careers: Technology 1 ISBN 9780194569507, Oxford University Press, 2007.
Philips, Janet (Ed.). Oxford English-Serbian Student's Dictionary ISBN 9780194316194, Oxford University Press, 2006.