Руски језик 1

Основне информације

Код предмета 6204
Шифра предмета Б.3.2-И.1
Година/Семестар I I /3
ЕСПБ 2
Циљ предмета Знања, вештине и способности комуникације на руском језику како у писаном тако и у говорном језику у оквиру који је предвиђен програмом.
Исход предмета Оспособљавање студената за самостално коришћење руског језика, разумевање и сналажење у различитим ситуацијама; на европском нивоу А2.
Број часова наставе 15 предавања,  15 практична настава

 

pdfКњига предмета - Руски језик 1215.43 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Драгољуб Величковић Руски језик I Филозофски факултет Ниш, 2003.
Радмило Маројевић Граматика руског језика, том I и II Завод за уџбенике и наставна средства, 2004.
Реља Попић Научно-технички речник, Политехнички речник Привредни преглед, 1989
Допунска
  Gazeta. Ru (интернет)
  NTV-MIR
  Itar-tass