Енглески језик 2

Основне информације

Код предмета 6210
Шифра предмета Б.4.1-И.3
Година/Семестар II/4
ЕСПБ 2
Циљ предмета Савладавање основних термина из области технике и технологије у сврху формирања стручне основе за даље савладавање енглеског за посебне академске потребе уз проширивање постојећег знања општег енглеског језика. Обрађивање стручних текстова са посебним акцентом на стручној терминологији, упоређивање матерњег и страног језика струке и почетак оспособљавања студената за самостално коришћење научне и стручне литературе
Исход предмета Студенти ће моћи да самостално обрађују и преводе стручне текстове, стекну навику коришћења штампаних и интернет извора (литературе, речника, ...), као и унапреде своје опште познавање енглеског језика, нарочито на плану комуникације у специфичним ситуацијама везаним за струку
Број часова наставе 15 предавања,  15 практична настава

pdfКњига предмета - Енглески језик 2196.15 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Glendinning, Eric H Oxford English for Careers: Technology 2 ISBN 9780194569538, Oxford University Press, 2007.
Glendinning, Eric H. and Norman Glendinning Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering ISBN 9780194573924, Oxford University Press, 1995.
Philips, Janet (Ed.). Oxford English-Serbian Student's Dictionary ISBN 9780194316194, Oxford University Press, 2006.