Машински елементи 2

Основне информације

Код предмета 6215
Шифра предмета Б.4.4-О.17
Година/Семестар II/4
ЕСПБ 7
Циљ предмета Упознавање студената са теоријским основама, конструкционим облицима, прорачуном, принципима израде, начином функционисања и применом машинских елемената
Исход предмета

Студент који положи овај предмет биће у стању да:

  • Добије све предуслове за успешно конструисање машина и уређаја;
  • Решава практичне проблеме прорачуна и конструкционог извођења;

Користи ISO и EN стандарде код избора машинских елемената и делова.

Број часова наставе 30 предавања,  15 практична настава, 15 други облици наставе

 

pdfКњига предмета - Машински елементи 2209.79 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Милтеновић В. Машинскиелементи - облици, прорачун, примена УниверзитетуНишу, Машинскифакултет, Ниш, VII издање, 2009. с.762.
Огњановић М. Машински елементи Универзитет у Београду, Машински факултет, 2011. с. 501
Николић В., Машински елементи - Теорија, прорачун, примери Универзитет у Крагујевцу, Машински факултет у Крагујевцу, 2004.
Милтеновић В., Машински елементи - таблице и дијаграми VII издање 2009. с.239.
Милтеновић В., Шаренац М Збирка решених испитних задатака из машинских елемената Универзитет у Српском Сарајеву - Машински факултет, Српско Сарајево, 1999. стр.175.
Николић В, Ђорђевић З, Благојевић М. Машински елементи – Збирка задатака Универзитет у Крагујевцу, Машински факултет у Крагујевцу, 2008.